Τα προϊόντα μας

- Τα λαχανικά μας προέρχονται μόνο από τοπικά καταστήματα και ντόπιους παραγωγούς.

-  Τα κρέατα μας είναι στο σύνολό τους Νωπά ημέρας και κατά κύριο λόγο Ελληνικά.

- Τα προϊόντα μας, (κατά 90%), παρασκευάζονται από εμάς ακολουθώντας όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.